tjänster & produkter

Vi kan grävarbeten i Karlstad

Grävarbeten & SChaktning

Vi schaktar för husgrunder, gräver för rör och kablar, anlägger enskilda avlopp (trekammarbrunnar, 
infiltrationsanläggningar) - och mycket annat.

Husdränering

Vi dränerar om ert hus och fuktisolerar grunden med Pordrän-skivan. Pordrän är både dränerande och värmeisolerande, vilket ger en torrare och varmare källare. För mer information, klicka på Pordrän-länken på sidan länkar!

Skogstjänster

En stor del av året jobbar vi intensivt med diverse skogstjänster, som t.ex. gallring, skogskörning.

Stubbfräsning

Varför inte skapa en användbar yta av den gamla stubben i trädgården? Vi fräser snabbt och enkelt ner stubben 10 - 15 cm under markytan. Därefter har ni en yta som går att göra om till gräsmatta, blomrabatt eller något annat passande.

Utöver dessa så erbjuder vi även tjänster inom plattläggning, snöröjning, stenspräckning, m.m.

Vi jobbar också med sprängarbeten, power tools och simplexPRODUKTER

Vi säljer dräneringsskivan Pordrän, samt säljer och ordnar leverans av matjord, grus m.m. 

Är du intresserad så ta kontakt via våran offertförfrågan nedan.

Kontakta oss för mer information!